ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ


Секція 1. Сучасні і перспективні ракетно-космічні комплекси, ракети-носії, їх компоненти і системи

 • аналіз технічних рішень для існуючих і перспективних ракетно-космічних систем, ракет-носіїв, включаючи одноразові й багаторазові ракети-носії;
 • аналіз сучасних тенденцій розвитку світового ринку пускових послуг;
 • аналіз технічних рішень для критичних підсистем ракет-носіїв (системи керування, термостатування, електропостачання);
 • методи і засоби відпрацювання агрегатів РКП (стендова база відпрацювання, комп’ютерні системи реального часу для контролювання, вимірювання і керування стендовим устаткуванням і дослідними конструкціями);
 • проблеми забезпечення оптимальної надійності РН і СК;
 • створення антиастероїдного захисту Землі;
 • методи і засоби видалення техногенного засмічення навколоземного космічного простору;
 • системи і технології видалення;
 • балістика, динаміка, аерогазодинаміка, теплообмін і теплозахист, навантаження й міцність сучасних та перспективних виробів ракетно-космічної техніки;
 • наземні комплекси, стартове устаткування.
Голова секції: Мащенко Олександр Миколайович –
перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з організаційно-технічних питань ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Координатори секції: Кушнарьов Олександр Павлович
перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Баранов Євген Юрійович
заступник головного конструктора і начальника конструкторського бюро з системного проектування ракет та ракетних комплексів — начальник проектного комплексу з розробки космічних і бойових ракетних комплексів, ДП «КБ «Південне», Україна.
Сіренко Володимир Миколайович
начальник розрахунково-теоретичного комплексу з проектування і розрахунків у частині балістики, аеродинаміки, тепломасообміну, міцності ДП «КБ «Південне», член-кореспондент МАА, Україна.
Давидов Сергій Олександрович
завідувач кафедри проектування і конструкцій літальних апаратів, професор, Дніпропетровський національний університет, Україна.
Секретар секції: Бердник Олександр Іванович
начальник групи ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 2. Сучасні і майбутні космічні супутникові системи

 • технічний вигляд сучасних супутників і космічних апаратів;
 • бортові і наземні службові системи для збору даних, керування і випробувань космічних апаратів;
 • космічні місії і технології, пов’язані зі збором інформації про Землю і її навколишнє середовище;
 • технології і системи космічного зв’язку, що містять стаціонарний і мобільний супутниковий зв’язок, теле- і радіомовлення, стаціонарні і широкосмугові інтерактивні мультимедійні супутникові послуги;
 • наукові супутникові місії, метою яких є наукові дослідження в галузі наук про Землю, астрономічні й астрофізичні спостереження, дослідження у галузі фундаментальної фізики й астрофізики;
 • сучасні і перспективні системи навігації;
 • енергозабезпечення космічних апаратів.
Голова секції: Макаров Олександр Леонідович
заступник Генерального конструктора з питань створення й експлуатації космічних апаратів, супутникових систем, контрольно-вимірювальних та інформаційно-керуючих засобів ракетно-космічного і наземного сегментів, кандидат технічних наук, академік МАА, Україна.
Координатори секції: Маслєй Володимир Микитович —
головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Стасюк Василь Михайлович
заступник начальника Центру прийому й обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ і КН), Національного центру керування і випробувань космічних засобів (НЦКВКЗ), Україна.
Шовкопляс Юрій Анатолійович
заступник головного конструктора проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Анатичук Лук’ян Іванович —
директор Інституту термоелектрики НАН і МОН України, академік НАНУ, Україна.
Секретар секції: Доценко Олег Владленович –
начальник групи ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 3. Перспективні ракетні двигуни й енергетичні установки

 • технічні рішення, що використовуються для виготовлення сучасних рідинних, твердопаливних, гібридних і електричних ракетних рушійних установок, які застосовуються в одноразових і багаторазових ракетах-носіях і космічних апаратах;
 • перспективні енергетичні установки для ракет-носіїв.
Голова секції: Шульга Володимир Андрійович –
заступник головного конструктора проектно-конструкторського бюро з розроблення ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», член-кореспондент МАА, Україна.
Координатори секції: Мітіков Юрій Олексійович
завідувач кафедри двигунобудування, доцент, кандидат технічних наук, Дніпропетровський національний університет, Україна.
Кириченко Анатолій Семенович –
головний конструктор і начальник конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів на твердому паливі ДП «КБ «Південне», Україна.
Дураченко Володимир Михайлович –
начальник відділу конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Секретар секції: Кухта Андрій Сергійович –
інженер-конструктор І кат. ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 4. Матеріали і технології

 • недавні розробки і перспективні дослідження у сфері нових матеріалів і конструкцій, що застосовуються в одноразових і багаторазових космічних транспортних системах і космічних апаратах, а також технології їх вигототовлення;
 • методи оцінювання якості нових ракетно-космічних матеріалів і технологій;
 • нанотехнології в ракетно-космічній техніці.
Голова секції: Потапов Олександр Михайлович —
начальник комплексу нових матеріалів і перспективних технологій ДП «КБ «Південне», кандидат технічних наук, академік Академії технологічних наук України, академік МАА, Україна.
Координатори секції: Санін Анатолій Федорович
завідувач кафедри технології і виробництва літальних апаратів фізико-технічного факультету, доктор технічних наук, Дніпропетровський національний університет, Україна.
Джур Євген Олексійович —
професор кафедри технології і виробництва літальних апаратів фізико-технічного факультету, доктор технічних наук, Дніпропетровський національний університет, член-кореспондент МАА, Україна.
Калініна Наталія Євграфівна —
професор кафедри технології і виробництва літальних апаратів фізико-технічного факультету, доктор технічних наук, Дніпропетровський національний університет, Україна
Секретар секції: Пронцевич Оксана Олександрівна —
провідний науковий співробітник ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 5. Космос для людства

 • дослідження космосу: політичні, економічні та юридичні аспекти;
 • дослідження космічного простору і міжнародне співробітництво;
 • вплив космічної діяльності на соціально-економічний розвиток і повсякденне життя суспільства;
 • методики і перспективи космічної освіти молоді;
 • дистанційне проектування і навчання через глобальну мережу інтернет;
 • розроблення й імплементація нових інформаційних технологій у сфері міжнародної і регіональної стандартизації КТ, основні пріоритетні завдання і проблемні питання;
 • інноваційні технології і винаходи;
 • космічні технології в історії людства;
 • музеї, історико-музейна й історико-технічна діяльність.
Голова секції: Новиков Олександр Васильович
директор ракетно-космічного навчально-дослідного центру ДП «КБ «Південне», кандидат технічних наук, академік МАА, Україна.
Координатори секції: Дячук Ірина Дмитрівна –
директор Житомирського музею космонавтики ім. С.П. Корольова, доктор філософських наук, доцент, Україна
Зіатдінов Юрій Кашафович –
директор Державного музею авіації України
ім. О.К. Антонова.
Федоренко Ірина Володимирівна –
начальник організаційного відділу НЦАОМ, кандидат історичних наук, м. Дніпро, Україна.
Перлик Віктор Іванович –
професор, заслужений діяч науки і техніки в м.Дніпро, Україна.
Капінус Валерій Анатолійович –
начальник спеціалізованого відділення ДП «КБ «Південне», Україна.
Секретар секції: Зикова Ніна Прокопівна –
завідувач аспірантури ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 6. Наземні комплекси, стартове устаткування і їх експлуатація

 • Дослідження, оцінювання, прогнозування й удосконалення техніко-економічних та ергономічних характеристик стартового і наземного устаткування на різних стадіях і етапах життєвого циклу, а також технічного забезпечення з урахуванням особливостей функціонування систем «людина – техніка».
 • Розроблення теоретичних засад, моделей і методів обґрунтування технічних вимог до комплексів і стартового устаткування з урахуванням забезпечення їх стійкості і живучості, досягнення високого рівня надійності й експлуатаційної технологічності.
 • Розроблення й удосконалення теоретичних та експериментальних методів визначення доцільності і раціональних шляхів використання нових фізичних принципів, технічних рішень і технологічних процесів під час створення й експлуатування перспективних комплексів та стартового устаткування.
 • Використання інформаційних технологій у процесі проектування й розроблення ракетно-космічних систем.
 • Дослідження, розроблення й удосконалення методів розрахунку напружено-деформованого стану, моделювання динамічних процесів під час транспортування й установлення ракетно-космічних систем, акустичних, газодинамічних і тепломасообмінних процесів під час функціонування пускових установок і стартових комплексів.
 • Розроблення принципів, шляхів побудови і технічних рішень наземних комплексів, стартового устаткування, спрямованих на забезпечення необхідних рівнів технічних, експлуатаційних, економічних, ергономічних та екологічних характеристик.
 • Розроблення й удосконалення методів і пристроїв для забезпечення пожежовибухобезпечності, нейтралізації заправно-дренажних систем, парів і проливань токсичних компонентів ракетного палива для створення потрібних екологічних умов експлуатування.
 • Розроблення методології і методів програмного планування, обґрунтування, створення, відпрацювання, оцінювання й удосконалення систем експлуатування й експлуатаційно-технічних характеристик наземних комплексів і стартового устаткування.
 • Випробування й експлуатування ракетно-космічних комплексів.
 • Створення й удосконалення методів і засобів контролювання, діагностування та прогнозування, що використовуються у процесі експлуатування й відновлення комплексів.
 • Розроблення методів прогнозування виявлення причин виникнення аварійних станів комплексів.
 • Розроблення методів розрахунку і моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів у заправних системах, що забезпечують заправлення, дозування та підготування низько- і висококиплячих компонентів ракетного палива за температурою і газовим вмістом.
 • Дослідження і розроблення пристроїв забезпечення температурно-вологісних режимів літальних апаратів, споруд і устаткування стартових комплексів.
 • Дослідження з обґрунтування, оцінювання й удосконалення навчально-тренувальних засобів і розроблення методів підвищення ефективності їх використання.
Голова секції: Дегтяренко Павло Глібович –
головний конструктор і начальник конструкторського бюро ДП «КБ «Південне» з системного проектування ракет і ракетних комплексів, член-кореспондент МАА.
Координатори секції: Безручко Костянтин Васильович –
доктор технічних наук, професор НАУ «ХАІ»
ім. М.Є. Жуковського, почесний працівник космічної галузі України, член-кореспондент МАА.
Агарков Анатолій Васильович –
заступник Генерального конструктора з льотно-конструкторських випробувань і льотної експлуатації.
Балашов Віталій Миколайович –
начальник проектно-конструкторського комплексу ДП «КБ «Південне» зі створення наземних комплексів, систем і агрегатів ракетних комплексів та космічних ракетних комплексів.
Давиденко Сергій Олександрович –
начальник комплексу розробки, супроводження розробки систем і агрегатів, випробувань та експлуатування ракетних і ракетно-космічних комплексів ДП «КБ «Південне».
Фролов Віктор Петрович –
заступник начальника проектно-конструкторського комплексу ДП «КБ «Південне» зі створення наземних комплексів, систем і агрегатів ракетних комплексів та космічних ракетних комплексів.
Секретар секції: Сало Максим Петрович –
начальник сектору.

У рамках проведення конференції передбачається проведення круглого столу на тему: «Місячна промислово-дослідна база»