Оформлення тез


Учасник конференції може бути контактним автором тільки однієї доповіді та співавтором декількох інших доповідей.

Тези доповідей обсягом одна сторінка формату А4 треба підготувати у редакторі Word, шрифт 14, Times New Roman, набрати через один інтервал, без формул, математичних символів, таблиць і рисунків. Відстань від краю сторінки до тексту: зліва – 2,5 см, зверху, справа, знизу – 2,0 см.

Тези мають бути подані двома мовами (російською й англійською) і прикріплені одним файлом.

Зверху зазначають назву тез доповіді, набрану великими літерами, напівжирним шрифтом, на наступному рядку — ініціали і прізвище авторів (контактний автор має бути підкресленим), нижче — повну назву організації, місто і країну, потім через рядок розміщують текст тез.

Тези прийматимуть  до 31.03.2017 року.

Мова конференції — російська, англійська.

Тривалість виступів — 15-20 хвилин. Доповідачі можуть користуватися мультимедійним проектором.


Приклад для оформлення тез:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ЕНЕРГОУСТАНОВОК РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
1К.В. Безручко, 1А.О. Давидов, 1С.В. Сінченко,
 2В.П. Фролов, 2 К.Н. Земляний
 1Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
м. Харків, Україна
 2 Державне підприємство «КБ «Південне»
м. Дніпро, Україна
e-mail:

Текст тез доповіді…


Тези, оформлені  не за вимогами, не будуть прийняті.