VII Міжнародна конференція
«Космічні технології: сучасне та майбутнє»

ЩОДЕННИК КОНФЕРЕНЦІЇ

23/05/2019

Третій день роботи конференції

23 травня триває робота семи тематичних секцій конференції, на яких обговорювали сучасні і перспективні ракетно-космічні комплекси, ракети-носії, їх компоненти та системи, сучасні і майбутні космічні супутникові системи, технічний вигляд сучасних супутників і космічних апаратів, перспективні ракетні двигуни й енергетичні установки, матеріали і технології космічної галузі, наземні комплекси і стартове устаткування, їх експлуатацію.

.

У роботі секції «Сучасні і майбутні космічні супутникові системи, технічний вигляд сучасних супутників і космічних апаратів» узяв участь дуже незвичайний доповідач. Учень СШ №8 11-річний Кирило Благодаров подав доповідь «Роботизований комплекс для сервісного обслуговування космічних апаратів на геостаціонарній орбіті». Учасники секції відзначили її як дуже цікаву, змістовну і грамотну, багато слухачів визнали за потрібне особисто висловити Кирилу своє захоплення.

Також у цей день відбулося засідання Координаційної ради з організації взаємодії НАН Бєларусі, НАН України і ДП «КБ «Південне» в рамках Генерального угоди про науково-технічну співпрацю у космічній сфері.

З привітальними словами виступили перший віце-президент НАН України, академік НАН України Антон Наумовець, Генеральний директор ДП «КБ «Південне» Олександр Дегтярев, генеральний директор державного науково-виробничого об’єднання «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка» НАН Бєларусі, академік НАН Бєларусі Микола Казак.


Про реалізацію проектів тристоронньої співпраці за напрямом «Нові матеріали та перспективні технології» розповіли директор дослідно-промислового виробництва КБ «Південне», керівник робочої групи «Нові матеріали та перспективні технології» Ігор Снєгирьов і генеральний директор ДНВО ПМ «Інститут порошкової металургії імені академіка О.В. Роман», керівник робочої групи «Нові матеріали та перспективні технології», член-кореспондент НАН Бєларусі Олександр Ілющенко.

Напрями можливої співпраці з науковими організаціями НАН Бєларусі та НАН України в контексті розроблення супутникових технологій КБ «Південне» виклав заступник головного конструктора конструкторського бюро з проектування космічних апаратів і космічних систем КБ «Південне», керівник робочої групи «Прикладні завдання ближнього і далекого космосу» Сергій Москальов.


Про програму спільних робіт і можливі джерела їх фінансування з напряму «Комплексний супутниковий і наземний моніторинг атмосферних домішок і трансграничного перенесення забруднень в атмосфері на просторі Центральної і Східної Європи» доповів генеральний директор державного науково-виробничого об’єднання «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка» НАН Бєларусі, керівник робочої групи «Прикладні завдання ближнього і далекого космосу» від НАН Бєларусі Микола Казак.

З доповіддю про проведення спільних досліджень за напрямом «Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях особливостей змін глобального і регіонального клімату» виступив завідувач Центру кліматичних досліджень – заступник директора державного наукового закладу «Інститут природокористування НАН Бєларусі» з наукової роботи, член робочої групи «Використання космічних технологій у природокористуванні, вивченні клімату й екології Землі» від НАН Бєларусі Сергій Лисенко.

Після обговорення доповідей і пропозицій було ухвалено Рішення Координаційної ради з організації взаємодії НАН Бєларусі, НАН України і ДП «КБ «Південне» у рамках Генеральної угоди про науково-технічну співпрацю у космічній сфері.

Координаційна рада вирішила:

  1. Ухвалити попередні результати спільної наукової діяльності у 2018 році, які дозволили визначити учасників робіт і можливі напрями спільних досліджень на перспективу, а також сформулювати конкретні завдання і технічні вимоги до результатів робіт. Відзначити як позитивний приклад результати співпраці за проектом «Розроблення технології та виготовлення комплексу устаткування для виробництва великогабаритних обичайкових заготовок з високоміцних алюмінієвих сплавів».
  2. З напрямів досліджень робочої групи «Прикладні завдання ближнього і далекого космосу»: керівникам робочих груп розробити і погодити план спільних робіт з оброблення, валідації та асиміляції супутникових даних, обговорити можливі джерела фінансування;

державному науково-виробничому об’єднанню «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка» НАН Бєларусі (ДНВО «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка») і державному науковому закладу «Інститут фізики ім. Б.І. Степанова Національної академії наук Бєларусі» (Інститут фізики НАН Бєларусі) з представниками української сторони опрацювати питання про можливість розробити прилади космічного базування (у тому числі супутникові лідари, лазерні далекоміри, космічні гіперспектрометри та ін.) для роботи у складі космічних апаратів і різних систем, розроблюваних або використовуваних у КБ «Південне», Головній астрономічній обсерваторії та інших організаціях України;

у випадку зацікавленості української сторони у таких приладах – направити в ДНВО «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка» і Інститут фізики НАН Бєларусі технічні завдання.

  1. За напрямами досліджень робочої групи «Нові матеріали та перспективні технології»:

3.1. Розроблення технології та виготовлення комплексу устаткування для виробництва великогабаритних обичайкових заготовок з високоміцних алюмінієвих сплавів згідно з вихідними даними ДП «КБ «Південне» – протягом двох місяців погодити підсумковий обсяг робіт і суму фінансування з усіма виконавцями НДР і підписати контракт на її виконання.

3.2. Розроблення технології і виготовлення виробничої лінії для класифікації металевого порошку, одержаного методом атомізації, упакованого із забезпеченням захисту від вологовбирання – протягом двох місяців ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» визначити остаточний склад і строк початку робіт, після чого планувати підписання двостороннього контракту на розроблення технології та виготовлення виробничої лінії для класифікації металевого порошку.

3.3. Пошук озонозбережного розчинника – у зв’язку з тим, що озонозбережні розчинники, які розробляє державний науковий заклад «Інститут загальної і неорганічної хімії НАН Бєларусі» (ІЗНХ НАН Бєларусі), мають переваги над іншими фторорганічними сполуками, розглянути можливість заміни і провести спільні з ІЗНХ НАН Бєларусі дослідження корозійного і залишкового впливу на оброблювані деталі водно-мийних розчинів. Після чого сторонам ухвалити остаточне рішення про продовження робіт.

3.4. Створення функціонально орієнтованих композитних матеріалів методом 3D-друку на основі полімерної нитки з вугленаповнювачем і нанодомішками – опрацювати питання створення спільного виробництва функціонально орієнтованих композитних матеріалів методом 3D-друку на основі полімерної нитки з вугленаповнювачем і нанодомішками. Опрацювати питання фінансування цього проекту в розмірі 500 тисяч доларів США.

3.5. Розроблення технологій утилізації промислових відходів і небезпечних речовин за допомогою агрегату термічної нейтралізації розробки ДП «КБ «Південне» – через неактуальність цього питання зняти тимчасово з розгляду.

  1. З напрямів досліджень робочої групи «Використання космічних технологій у природокористуванні, вивченні клімату й екології Землі» – активізувати співпрацю у галузі адаптації до змін клімату з використанням сучасних технологій супутникової метеорології.
  2. Погодитися на пропозиції НАН Бєларусі: про призначення керівником робочої групи «Прикладні завдання ближнього і далекого космосу» від НАН Бєларусі директора Інституту фізики НАН Бєларусі Максима Богдановича замість Миколи Казака;

про введення до складу робочої групи «Прикладні завдання ближнього і далекого космосу» від НАН Бєларусі завідувача лабораторії роботизованих систем ДНВО «Оптика, оптоелектроніка і лазерна техніка» НАН Бєларусі Сергія Бушука.

  1. Рекомендувати керівникам робочих груп продовжити роботи з проектів, визначених на зустрічах робочих груп, а також з пошуку нових перспективних напрямів спільних досліджень.

7. Наступне засідання Координаційної ради провести наприкінці 2019 року для обговорення результатів співпраці в 2019 році.

.


22/05/2019   Другий день роботи конференції


21/05/2019   Перший день роботи конференції


21/05/2019   Відкриття 7-ї Міжнародної наукової конференції «Космічні технології: сучасне та майбутнє»


21/05/2019   Початок першого дня 7-й Міжнародній науковій конференції